Gyakran ismételt kérdések

Kinek van már AEO tanúsítványa?

Arról, hogy Európa szerte kinek van már AEO tanúsítványa, erre a linkre kattintva tájékozódhat:

ec.europa.eu

Ki vagyok én?

A kérdés meglehetősen együgyűnek tűnik, azonban az AEO során ez az első és egyben az egyik legfontosabb kérdés. Ennek tisztázása nélkül az egész kérelmünk és annak kidolgozása ellehetetlenül.

Csak e kérdés meghatározása alapján derülhet ki, hogy az ún. Önértékelési kérdőív mely pontjait kell Önnek megválaszolnia, és melyeket nem.

AEO kérelmet nyújthat be az a gazdálkodó aki:

gyártó, exportőr, importőr, szállítmányozó, fuvarozó, vámügynök, raktárengedélyes, terminálüzemeltető , vagy kikötő tulajdonos és tevékenysége során a vámhatóság hatálya alá tartozó árukat kezel.

Hogy ki vagyok én, mint vállalat, azt alapvetően az általam végzett tevékenység határozza meg. Az AEO azonban bizonyos értelemben ezt összetettebben fogja föl. Ennek oka az ún. kiszervezett tevékenység fogalma.

A leggyakoribb kiszervezett tevékenységek a következők:

 • Fuvarozás
 • Szállítmányozás
 • Vámügynöki tevékenység
 • Gyártás
 • Raktározás
 • IT tevékenység (hardver, szoftver karbantartás)
 • Őrzés – védés (portaszolgálat is)
 • Takarítás
 • Karbantartás
 • Kertgondozás
 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés

Miért fontos ez? Azért mert az AEO kérelem során a kérelmező minden olyan tevékenységéért felelős, amelyet a megbízás során Ő maga végez, vagy végeztet. A fent felsorolt kiszervezett tevékenységek egy részének alanyai kérhetnek, vagy már rendelkezhetnek AEO tanúsítvánnyal, másik részük értelem szerűen nem. Ez azonban az Ön felelősségét nem zárja ki.

Például ha a kérelmező Szállítmányozó - és mivel általában a szállítmányozás önmagában nem kifizetődő - ezért bevon egy fuvarozót is az ügyletbe, és ezt úgy teszi, hogy a megrendelő csak vele, mint szállítmányozóval áll kapcsolatban, és az ügylet ellenértékét (a fuvarozás díját is beleértve) neki fizeti ki a megrendelő, akkor ez egy klasszikus kiszervezett tevékenység!

A kérelem során az ÖK minden olyan kérdésére választ kell adni, amely érinti a tevékenységünket. Ebből adódik, hogy ha Szállítmányozóként fuvarozást is vállalunk (a fenti példa szerint), akkor a fuvarozókra vonatkozó kérdésekre is meg kell felelnünk. Ezek alapján egy-egy kérelmező a fenti hét kategóriából akár mind az összes szerepet is betöltheti, így az összes kérdésre válaszolnia kell.

Az AEO elbírálás során rendkívül fontos tudnunk, hogy az ún. kockázatokat, amik jórészt a kiszervezett tevékenységből adódnak (pl. az áru biztonságos fuvarozása) két módon kezelhetjük.

 1. Csökkentés, amikor a kérelmező a kockázatot igyekezik minimalizálni pl. a fuvarozást végzőt kötelezi arra, hogy használjon sorszámozott zárakat, vezessen nyilvántartást és még számos előírás betartását megköveteli, vagy
 2. Kizárás, ez azt jelenti, hogy a kiszervezett tevékenységét kizárólag már AEO -val rendelkező gazdálkodónak szervezi ki.

Ki a Gyártó?

Aki alapanyagból, félkész termékből félkész vagy készterméket állít elő.

Más gyár termékeit részfeladat során megmunkálja vagy egyéb műveletnek veti alá (bérgyártás).

Fontos kitétel, hogy kizárólag Gyártó esetében nem feltétel a vámáru kezelése.

Az esetek túlnyomó részében a Gyártók általában Importőrök és vagy Exportőrök is egyben, de ennek hiánya az AEO kérelem benyújtását nem zárja ki úgy, mint a szállítási lánc másik hat tagját.

Ki az Exportőr?

Aki az üzleti tevékenysége során a saját EORI számára hivatkozva vámáru-nyilatkozat kitöltését igénylő árut az Európai Unió területén kívülre értékesít és küld ki.

A vámáru-nyilatkozatot helyette és nevében kiállíthatja Vámügynök, de azon az Ő EORI számának és nevének szerepelnie kell!

Ki az Importőr?

Aki az üzleti tevékenysége során a saját EORI számára hivatkozva vámáru-nyilatkozat kitöltését igénylő árut az Európai Unió területén kívülről szerez be.

A vámáru-nyilatkozatot helyette és nevében kiállíthatja Vámügynök, de azon az Ő EORI számának és nevének szerepelnie kell!

Ki a Vámügynök?

Aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott és érvényben lévő vámügynöki engedélye birtokában az üzleti tevékenysége során más gazdálkodókat képvisel, a vámtörvény szerinti közvetett vagy közvetlen képviselet útján.

Ki a Raktárengedélyes?

Aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott és érvényben lévő betűvel jelzett vámraktári engedéllyel rendelkezik („A”, „B”, „C”, „D” illetve „E” típusú engedély).

Nem Raktárengedélyes az, aki átmeneti megőrzési raktárt üzemeltet!

Ki a Szállítmányozó?

Aki az üzleti tevékenysége során más gazdálkodó megbízása alapján vámáruk export vagy import irányú, illetve a Közösség területén belüli a Tranzit Egyezmény hatálya alatt álló vámáru mozgatását megszervezi és a megbízó ezért közvetlenül neki fizet. Fontos kitétel, hogy az általa diszponált áruk a vámhatóság tevékenységét érintsék (exportáru, import vámáru, T egyezmény hatálya alatt továbbított vámáru).

Az a Fuvarozó is Szállítmányozó aki, rendelkezik saját teherfuvarozó eszközzel, de a részére beérkező megbízást a saját fuvareszközei hiánya miatt továbbadja, és a megrendelő neki fizet a szolgáltatásért! Ha Fuvarozó és úgy adja tovább a szolgáltatást, hogy a megrendelő nem neki, hanem a harmadik szereplőnek fizet, akkor nem minősül Szállítmányozónak!

Ki a Fuvarozó?

Aki az üzleti tevékenysége során más gazdálkodó megbízása alapján vámáruk export vagy import irányú, illetve a Közösség területén belüli a Tranzit Egyezmény hatálya alatt álló vámáru fuvarozását a saját fuvareszközével végzi.

Fontos kitétel, hogy az általa fuvarozott áruk a vámhatóság tevékenységét érintsék (exportáru, import vámáru, T egyezmény hatálya alatt továbbított vámáru)!

Mi az az utánkövetés?

Az AEO tanúsítvány kiadását követően, a tanúsítvány tulajdonosa köteles tájékoztatni az illetékes hatóságot minden, az AEO vizsgálatot érintő területen bekövetkezett változásról.

A változás bejelentésének elmulasztása szankciót von maga után. A szankció lehet a tanúsítvány időleges felfüggesztése, vagy végleges visszavonása!

Miért ajánlott az utánkövetés szolgáltatást igénybe venni?

A tapasztalat azt mutatja, hogy az AEO-ra történő felkészülés során a vállalat különféle egységei kénytelenek külön erőforrásokat biztosítani a tanúsítvány megszerzésére. Azonban a project befejezését követően mindenki visszaáll a normál teendői intézésére.

A projectbe bevont és időlegesen együttműködő team tagjai ezt követően az AEO szempontjai szerint nem kommunikálnak egymással. Az AEO szerinti szempontok hátérbe szorulnak, az egyes területek nem feltétlenül tudják, hogy máshol milyen változások történtek.

Milyen AEO legyen?

Azt, hogy milyen AEO-ra van szüksége, mindenkinek magának kell eldöntenie. Azt azért tudni kell, hogy alapvetően kétféle AEO kérhető.

A Vámjogi egyszerűsítések és a Biztonság és Védelem típusú, valamint harmadikként értelmezhetjük e kettőt együttesen, melyet Kombinált típusnak neveznek. Hogy ki milyen típusú AEO-t szeretne megszerezni, az lényegében rajta múlik, de van egy eset, amelyben nincs választási lehetőség.

Ez a fuvarozókat érinti, akik a munkájuk során „csak” fuvarozzák a vámárukat, helyzetükből adódóan csak Biztonság és Védelem típusú AEO tanúsítványt kaphatnak.

Hogy kinek, milyen AEO tanúsítvány a legjobb, azt a hozzájuk kapcsolódó előnyök határozzák meg. Erről a "Milyen előnyökkel jár a tanúsítvány" menüpontunkból tájékozódhat.

Ki kérheti az AEO státuszt?

Minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt és az alábbi kritériumoknak megfelel:

 • gyártó
 • exportőr
 • szállítmányozó
 • raktárengedélyes
 • vámügynök
 • fuvarozó
 • importőr

Mi az az AEO audit?

A vámhatóság egy, a kérelmező székhelyén lefolytatott AEO audit keretében a benyújtott AEO kérelem vizsgálatát követően tesz fel olyan kérdéseket, melyek az AEO kérelem –ből számára vagy nem voltak meggyőzőek, vagy további kérdések merültek fel azok kapcsán.

Hány audit kell a tanúsítványhoz?

A helyszíni AEO audit hossza, vagy annak száma attól függ, hogy az AEO kérelem benyújtója milyen minőségű anyagot tudott elkészíteni, illetve a vállalat mérete és az AEO kérelem milyensége is meghatározó szerephez jut.

Nyilvánvaló, hogy egy nagyon jól elkészített pl. csak vámjogi egyszerűsítésekre vonatkozó AEO kérelmet benyújtó mikrovállakozás AEO audit időigénye jóval kevesebb, mint egy több gyáregységből álló multinacionális cég, adott esetben kombinált típusú AEO kérelméhez kapcsolódó vizsgálata.

Általában mégis elmondható, hogy az AEO audit minimum egy maximum hat alkalomnál nem több lépcsőből áll.

Mennyi idő alatt lehet AEO-t szerezni?

Mindent egybevetve elmondható, hogy az AEO engedély megszerzése igen hosszú folyamat, akár egy éves időtartamot is felemészthet.

Milyen szolgáltatást nyújtunk?

 • Segítünk Önnek eldönteni, hogy milyen AEO típust kérjen
 • Segítünk meghatározni az Önök helyét a szállítási láncban
 • Személyre szabott Önértékelési kérdőívet adunk Önnek
 • A személyre szabott Önértékelési kérdőív kitöltése során magyarázatokkal segítjük Önt
 • A kérdőív megfelelő válaszaihoz eljárásokat biztosítunk Önnek
 • Meghatározzuk az AEO kérelem befogadásához szükséges dokumentumok körét
 • Rendelkezésére bocsátjuk a szükséges egyéb dokumentumokat
 • Digitális adathordozón rögzítjük az Ön kérelmét
 • Összeállítjuk a komplett kérelmet és benyújtjuk a hatóságoknak

Mit kell tennem, hogy AEO tanúsítványt kapjak, és azt meg is tartsam?

 • Meg kell határozni, hogy az ellátási láncon belül milyen helyet foglal el vállalatunk
 • Meg kell határozni, hogy milyen típusú tanúsítványt szeretnénk megszerezni
 • Ki kell tölteni az ún. Önértékelési kérdőívet
 • Ki kell tölteni a kérelem formanyomtatványt, és különféle dokumentumokat
 • A kérelmet és annak mellékleteit össze kell állítani, egységes szerkezetbe kell foglalni
 • A komplett kérelmet be kell nyújtani az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
 • A benyújtott kérelemben foglaltak vizsgálatakor a cég helyszínén(ein) személyesen válaszolni kell a hatóság kérdéseire
 • A tanúsítvány megszerzését követően el kell tudni dönteni, hogy mely változások bejelentés kötelezettek
 • A kötelezettség alá tartozó változásokat haladéktalanul be kell jelenteni