Ki kérheti a státuszt?

Minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt és az alábbi kritériumoknak megfelel:

AEO engedélyezett gazdálkodó
 • gyártó,
 • exportőr,
 • importőr,
 • szállítmányozó,
 • fuvarozó,
 • vámügynök,
 • raktárengedélyes,
 • terminálüzemeltető,
 • kikötő tulajdonos,

Engedélyezett gazdálkodó, néhány kivételtől eltekintve, csak a Közösség vámterületén letelepedett személy lehet. Az engedélyezett gazdálkodó státusz megadásának feltételei a rendelet alapján a következőket foglalják magukba:

 • a vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása;
 • a kereskedelmi és — adott esetben — szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést;
 • adott esetben igazolt fizetőképesség;
 • adott esetben megfelelő biztonsági standardok megléte.

Fontos megemlíteni, hogy a feltételek vizsgálata során kellő mértékben figyelembe kell venni a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen kis- és középvállalkozások esetén. Ezen rendelkezés célja az, hogy ne csak a nagyvállalkozások élvezhessék a státuszhoz kapcsolódó előnyöket.