ČO ZNAMENÁ AEO?

AEO - AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

(SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT)

Držitelia certifikátu AEO sú subjekty so špeciálnym štatútom. Jedná sa o špeciálny štatút, na základe ktorého colné orgány označili subjekt ako spoľahlivého partnera, preto pri vybavovaní colných záležitostí, pri preprave tovaru podliehajúceho clu a ďalším procedúram majú možnosť využívať rôzne výhody týkajúce sa colných orgánov. Z toho vyplýva, že zásielky bez certifikácie AEO podliehajú oveľa prísnejšej kontrole.

AEO engedélyezett gazdálkodó

Možnosť získania statusu nezávisí od veľkosti spoločnosti. Môže oň požiadať podnikateľ aj nadnárodná spoločnosť. V dnešnej dobe získať certifikát AEO neznamená len príležitosť a možnosť, ale aj nutnosť pre firmy ktoré sa zaoberajú či už prepravou tovaru alebo colnou deklaráciou.

Schválený hospodársky subjekt je definovaný ako subjekt, ktorý je bezpečným článkom medzinárodného dodávateľského reťazca v celom Spoločenstve a je oprávnený užívať výhody v celej EÚ. Certifikáciu uznávajú colné orgány vo všetkých členských štátoch EÚ, bez ohľadu na to, kde bola vystavená. Je dobré vedieť, že jednou zo základných požiadaviek pri tendroch, ktoré vypísala Európska únia a ktoré boli zverejnené na začiatku roka 2008, bola práve existencia certifikátu AEO.