AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓ

AEO  AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
Az AEO – angol mozaik szó, hivatalos fordításban Engedélyezett Gazdálkodó. A kifejezés egy minőségbiztosítási rendszert takar, mely rendszer bevezetője különleges elbírálásban részesül a vámhatóságok részéről. Az ún. engedélyezett gazdálkodók (Authorised Economic Operator – AEO) alatt különleges engedéllyel rendelkező gazdasági szereplőket értünk. Ez egy olyan speciális vámengedély, mely alapján a vámhatóság az engedélyezett gazdálkodót megbízható partnerének tartja és ezért a vámügyeinek intézése, vámáruk fuvarozása és egyéb kezelése során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól. Ennek értelmében az AEO engedéllyel nem rendelkező gazdálkodók által kezelt szállítmányokat szigorúbb ellenőrzés alá vonják.
Garancia
0%
Hatóságokkal történő kommunikáció
0%
Teljes körű auditálás
0%
Kérelmek felügyelete
0%

ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓ

Mit jelent az AEO? 

Az engedélyezett gazdálkodó olyan gazdálkodóként definiálható, aki műveletei szempontjából az egész Közösségben megbízhatónak számít, ezért jogosult arra, hogy a Közösség teljes területén kedvezményeket élvezzen. Az engedélyt valamennyi uniós tagállam vámhatósága elismeri, függetlenül attól, hogy azt hol állították azt ki. Jó tudni, hogy a Közösségen belül 2008 eleje óta kiírásra kerülő tenderek egyik alapkövetelménye az AEO engedély megléte.

Miért kell a világnak az  AEO?

A nemzetközi kereskedelem létfontosságú mozgatórugója a gazdasági fejlődésnek. A globális kereskedelmi rendszer sebezhető célpontot kínál a terrorcselekmények elkövetői számára és az ilyen akcióknak súlyos következményei lehetnek a világgazdaság egészére nézve.

A vámhatóságok, mint a nemzetközi áruszállítás ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős kormányzati szervezetek, egyedülálló helyzetükből adódóan sokat tehetnek a globális kereskedelem biztonságának javítása érdekében, ugyanakkor az adók és vámok beszedése és a kereskedelem megkönnyítése révén hozzájárulnak a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez.

Szükség van egy a Vám Világszervezet (WCO – World Customs Organization) által jóváhagyott olyan stratégiára, amely úgy gondoskodik a nemzetközi árukereskedelem biztonságáról, hogy nem megnehezíti, hanem éppen ellenkezőleg, megkönnyíti a nemzetközi kereskedelem feltételeit. A nemzetközi kereskedelem biztonságának javítása csak egy lépése annak a folyamatnak, amelynek célja a vámhatóságok megerősítése és felkészítése a huszonegyedik századra.

Ennek megfelelően a meglévő programok és eljárások megerősítése és továbbfejlesztése céljából a WCO tagjai kidolgoztak egy rendszert a nemzetközi kereskedelmi forgalom megkönnyítése és biztonságának javítása érdekében, amelyet a Globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló WCO szabványrendszer-nek neveztek el. Ez a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló szabványrendszer meghatározza azokat az alapelveket és normákat, amelyeket a WCO tagjainak minimális követelményként egységesen alkalmazniuk kell. Az Európai Unióban ezt AEO -nak nevezték el. A különféle földrészek ugyanezen elvek mentén kialakították saját rendszereiket (pl. USA – C-TPAT). A tárgyalások mára aláírt megállapodások formájában megvalósultak az USA, Japán, Svájc és Norvégia vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy aki megszerezte az AEO engedélyt és a felsorolt országok valamelyikével áll kapcsolatban, áruja szállítása során előnyöket élvez a többi szereplővel szemben.

Ki kérhet AEO engedélyt? 

Minden olyan jogiszemély, amely üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt és az alábbiak közül valamelyik, vagy adott esetben több szerepkörben is tevékenykedik:

Engedélyezett gazdálkodó, néhány kivételtől eltekintve, csak a Közösség vámterületén letelepedett személy lehet. Az engedélyezett gazdálkodó engedély megadásának feltételei a rendelet alapján a következőket foglalják magukba:

Fontos megemlíteni, hogy a feltételek vizsgálata során kellő mértékben figyelembe kell venni a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen kis- és középvállalkozások esetén. Ezen rendelkezés célja az, hogy ne csak a nagyvállalkozások élvezhessék az engedélyhez kapcsolódó előnyöket.
Milyen engedély kérhető?

Alapvetően három típusú engedélyezett gazdálkodói engedély adható ki:

Bár mondhatni, hogy három különböző típusú engedélyt adhatnak ki a vámhatóságok, a C és az S típusok feltételrendszerében nagymértékű átfedés van.

A engedélyt valamennyi tagállam vámhatósága elismeri, ezért azt bárki, bárhol is szerzi meg, az előnyeit az egész Közösség területén és minden határátkelőhelyén élvezheti.