Gyakori kérdések

Kinek van már AEO engedélye?

Arról, hogy Európa szerte kinek van már AEO engedélye, erre a linkre kattintva tájékozódhat:
ec.europa.eu

A kérdés meglehetősen együgyűnek tűnik, azonban az AEO során ez az első és egyben az egyik legfontosabb kérdés. Ennek tisztázása nélkül az egész kérelmünk és annak kidolgozása ellehetetlenül.

Csak e kérdés meghatározása alapján derülhet ki, hogy az ún. Önértékelési kérdőív mely pontjait kell Önnek megválaszolnia, és melyeket nem.

AEO kérelmet nyújthat be az a gazdálkodó aki:

gyártó, exportőr, importőr, szállítmányozó, fuvarozó, vámügynök, raktárengedélyes, terminálüzemeltető , vagy kikötő tulajdonos és tevékenysége során a vámhatóság hatálya alá tartozó árukat kezel.

Hogy ki vagyok én, mint vállalat, azt alapvetően az általam végzett tevékenység határozza meg. Az AEO azonban bizonyos értelemben ezt összetettebben fogja föl. Ennek oka az ún. kiszervezett tevékenység fogalma.

A leggyakoribb kiszervezett tevékenységek a következők:

 • Fuvarozás
 • Szállítmányozás
 • Vámügynöki tevékenység
 • Gyártás
 • Raktározás
 • IT tevékenység (hardver, szoftver karbantartás)
 • Őrzés – védés (portaszolgálat is)
 • Takarítás
 • Karbantartás
 • Kertgondozás
 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés

Miért fontos ez? Azért mert az AEO kérelem során a kérelmező minden olyan tevékenységéért felelős, amelyet a megbízás során Ő maga végez, vagy végeztet. A fent felsorolt kiszervezett tevékenységek egy részének alanyai kérhetnek, vagy már rendelkezhetnek AEO engedéllyel, másik részük értelem szerűen nem. Ez azonban az Ön felelősségét nem zárja ki.

Például ha a kérelmező Szállítmányozó – és mivel általában a szállítmányozás önmagában nem kifizetődő – ezért bevon egy fuvarozót is az ügyletbe, és ezt úgy teszi, hogy a megrendelő csak vele, mint szállítmányozóval áll kapcsolatban, és az ügylet ellenértékét (a fuvarozás díját is beleértve) neki fizeti ki a megrendelő, akkor ez egy klasszikus kiszervezett tevékenység!

A kérelem során az önértékelési kérdőív minden olyan kérdésére választ kell adni, amely érinti a tevékenységünket. Ebből adódik, hogy ha Szállítmányozóként fuvarozást is vállalunk (a fenti példa szerint), akkor a fuvarozókra vonatkozó kérdésekre is meg kell felelnünk. Ezek alapján egy-egy kérelmező a fenti hét kategóriából akár több szerepet is betölthet, így szinte az összes kérdésre válaszolnia kell.

Az AEO elbírálás során rendkívül fontos tudnunk, hogy az ún. kockázatokat, amelyek jelentős része a kiszervezett tevékenységből adódhat (pl. az áru biztonságos fuvarozása) két módon kezelhetjük.

Aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott és érvényben lévő vámraktári engedéllyel rendelkezik.

Az AEO engedély kiadását követően, az engedély tulajdonosa köteles tájékoztatni az illetékes vámhatóságot minden, az AEO vizsgálatot érintő területen bekövetkezett változásról.

A változás bejelentésének elmulasztása szankciót von maga után. A szankció lehet vámigazgatási bírság, az engedély időleges felfüggesztése, vagy végleges visszavonása!

A tapasztalat azt mutatja, hogy az AEO-ra történő felkészülés során a vállalat különféle egységei kénytelenek külön erőforrásokat biztosítani az engedély megszerzésére. Azonban a project befejezését követően mindenki visszaáll a normál teendői intézésére.

A projectbe bevont és időlegesen együttműködő team tagjai ezt követően az AEO szempontjai szerint nem kommunikálnak egymással. Az AEO szerinti szempontok háttérbe szorulnak, az egyes területek nem feltétlenül tudják, hogy máshol milyen változások történtek. Erre a problémára nyújt megoldást az utánkövetési szolgáltatásunk.

Azt, hogy milyen AEO-ra van szüksége, mindenkinek magának kell eldöntenie. Azt azért tudni kell, hogy alapvetően kétféle AEO kérhető.

A Vámügyi egyszerűsítések és a Biztonság és Védelem típusú, valamint harmadikként értelmezhetjük e kettőt együttesen, melyet Kombinált típusnak neveznek. Hogy ki milyen típusú AEO-t szeretne megszerezni, az lényegében rajta múlik, de van egy eset, amelyben nincs választási lehetőség.

Ez a fuvarozókat érinti, akik a munkájuk során „csak” fuvarozzák a vámárukat, helyzetükből adódóan csak Biztonság és Védelem típusú AEO tanúsítványt kaphatnak.

Hogy kinek, milyen AEO tanúsítvány a legjobb, azt a hozzájuk kapcsolódó előnyök határozzák meg. Erről a „Milyen előnyökkel jár a tanúsítvány” menüpontunkból tájékozódhat.

 • Gyártó
 • Exportőr
 • Importőr
 • Szállítmányozó
 • Raktárengedélyes
 • Vámügynök
 • Fuvarozó
 • Terminálüzemeltető
 • Kikötőtulajdonos

A helyszíni AEO audit hossza, vagy annak száma attól függ, hogy az AEO kérelem benyújtója milyen minőségű anyagot tudott elkészíteni, illetve a vállalat mérete és az AEO kérelem milyensége is meghatározó szerephez jut.

Nyilvánvaló, hogy egy nagyon jól elkészített pl. csak vámügyi egyszerűsítésekre vonatkozó AEO kérelmet benyújtó mikrovállakozás AEO audit időigénye jóval kevesebb, mint egy több gyáregységből álló multinacionális cég, adott esetben kombinált típusú AEO kérelméhez kapcsolódó vizsgálata.

Általában mégis elmondható, hogy az AEO audit minimum egy maximum hat alkalomnál nem több lépcsőből áll.

Segítünk Önnek eldönteni, hogy milyen AEO típust kérjen

Segítünk meghatározni az Önök helyét a szállítási láncban

Személyre szabott Önértékelési kérdőívet adunk Önnek

A személyre szabott Önértékelési kérdőív kitöltése során magyarázatokkal segítjük Önt

A kérdőív megfelelő válaszaihoz eljárásokat biztosítunk Önnek

Meghatározzuk az AEO kérelem befogadásához szükséges dokumentumok körét

Rendelkezésére bocsátjuk a szükséges egyéb dokumentumokat

Összeállítjuk a komplett kérelmet és benyújtjuk a hatóságoknak

Az engedély kiadást követően segítünk azt meg is tartani

nem több lépcsőből áll.

Meg kell határozni, hogy az ellátási láncon belül milyen helyet foglal el vállalatunk

Meg kell határozni, hogy milyen típusú engedélyt szeretnénk megszerezni

Ki kell tölteni az ún. Önértékelési kérdőívet

Ki kell tölteni a kérelem formanyomtatványt, és különféle dokumentumokat

A kérelmet és annak mellékleteit össze kell állítani, egységes szerkezetbe kell foglalni

A komplett kérelmet be kell nyújtani az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz

A benyújtott kérelemben foglaltak vizsgálatakor a cég helyszínén(ein) személyesen válaszolni kell a vámhatóság kérdéseire

Az engedély megszerzését követően el kell tudni dönteni, hogy mely változások bejelentés kötelezettek

A kötelezettség alá tartozó változásokat haladéktalanul be kell jelenteni