Szolgáltatások

aeo_rolunk (1)

Szolgáltatások

MILYEN  SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK?

Rendkívül fontos kiemelnünk, hogy szolgáltatásunk teljeskörű.

Munkánk során arra törekszünk, hogy Megbízóink a lehető legkisebb terhelés mellett jussanak el az AEO engedély megszerzéséhez.

Ennek érdekében nem csak tanácsokat adunk, de minden a Megbízó helyett elvégezhető adminisztrációs és egyéb feladatot mi magunk végzünk el.

Álláspontunk szerint a tanácsadás nem feladatdelegálást jelent a Megbízó alkalmazottaira, mi ezt pont ellenkezőleg gondoljuk.

Megbízóink részére vállalunk igény esetén akár csak konzultációs feladatokat egy AEO engedélyezési project során, de természetesen a teljes folyamatot is végigvisszük.

 • Segítünk meghatározni az Önök helyét a szállítási láncban
 • Segítünk Önnek eldönteni, hogy milyen AEO típust kérjen
 • Személyre szabott Önértékelési kérdőívet adunk Önnek
 • A személyre szabott Önértékelési kérdőív kitöltése során magyarázatokkal segítjük Önt
 • A kérdőív megfelelő válaszaihoz eljárásokat biztosítunk Önnek
 • Meghatározzuk és összeállítjuk az AEO kérelem befogadásához szükséges dokumentumok körét
 • Rendelkezésére bocsátjuk a szükséges egyéb dokumentumokat
 • Összeállítjuk a komplett kérelmet és benyújtjuk a hatóságoknak
 • Az engedély kiadását követően segítünk annak megtartásában

Szolgáltatások

Vállaljuk ügyfeleink részére:  

a konzultációt (óradíj ellenében)

előkészületek koordinálását

felkészülés segítését a kérelemhez

az AEO feltételek megteremtésének előkészítését

a vállalat által elkészített kérelmek előzetes vizsgálatát

kérelmek elkészítését

a kérelmek és a felkészülés teljes körű auditálását, a hatóságokkal történő kommunikációt és a kérelmek benyújtásától az engedély kiadásáig tartó felügyeletét, a kérelmek megtartásához szükséges utógondozást

MILYEN ELŐNYÖKKEL JÁR EGY AEO ENGEDÉLY?

Vámügyi egyszerűsítések (AEO C) engedély esetén:

 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodók import áfa önadózói engedélyt szerezhetnek, függetlenül az értékesítési adataiktól. Az önadózói engedély birtokosa az import vámkezelés során mentesül az áfa fizetés alól.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodók automatikusan kapnak áfa biztosíték nyújtás alóli mentességet egyes vámengedélyek esetében.
 • Az AEO C-vel rendelkező gazdálkodók 70%-os biztosítékmentességet kapnak az áruk vámtételét illetően a különféle vámengedélyek megszerzéséhez. Tehát egyrészt a biztosítéknyújtás során nem kell az áfa-t biztosítaniuk, másrészt a vámtételt illetően is annak mindössz a 30 %-át kell biztosítaniuk.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodók csökkentett adattartalmú EKÁER bejelentést tehetnek.
 • Az AEO C-vel rendelkező gazdálkodók biztosíték mentesen tárolhatnak át átmeneti megőrzési létesítmények között vámárut, ezzel is gyorsítva és gazdaságoasabbá téve a vámáruk mozgatását.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodó jogosult elektronikus árunyilatkozat benyújtására 0-24 óráig.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodó utólagos ellenőrzésre való kiválasztására, általában az ügylet típusa és jellege szerinti magas kockázat esetén kerülhet sor, egyéb esetekben rendkívül ritkán írják azt elő.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodónak fennáll a megbízható vámadós státusz évenkénti igazolása alóli mentessége, mert az az AEO feltételek és kritériumok felülvizsgálata során kerül ellenőrzésre háromévente.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodó könnyebben hozzájut az egyszerűsített eljárásokra vonatkozó vámhatósági engedélyekhez, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített engedélyezési eljárás során nem vizsgálják újból azokat a feltételeket, amelyet az AEO engedély kiadáskor már megvizsgáltak.
 • Az AEO C engedéllyel rendelkező gazdálkodó kevesebb fizikai és okmánylapú ellenőrzésre számíthat, mint más, AEO engedéllyel nem rendelkező gazdasági szereplő, ezáltal az áruk közösségi határon történő áthaladása felgyorsulhat, továbbá a különböző vámeljárások (pl. szabad forgalomba bocsátás, export) során a vámkezelés lebonyolításának időtartama lerövidülhet. Az AEO engedélyes kockázati besorolása valamennyi tagállami vámhatóság rendszerében alacsonyabb lesz, mint más AEO-val nem rendelkező gazdálkodóé, mivel az AEO engedélyeket minden tagállam kölcsönösen elismeri.
 • Az AEO C előnyt élvez más AEO tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdasági szereplőkkel szemben a vámvizsgálatok során, amennyiben mégis kijelölik  vizsgálatra a szállítmányt, azt a szállítmányt elsőként kell ellenőrizni, valamint kérésére a vámhivatal hivatalos helyétől eltérő helyen (pl. az engedélyes telephelyén) is elvégezhetik a vizsgálatot.

A konkrét vámügyi egyszerűsítések összefoglalása:

 • Alanyi jogon kérhető az önadózói engedély (ÁFA mentes Import)
 • Nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzés engedély
 • Menetrend szerinti hajójáratok
 • A közösségi helyzet igazolása /engedélyezett feladó
 • A közösségi helyzet igazolása hajóforgalomban (324e. cikk)
 • Az árutovábbításhoz kapcsolódó egyszerűsítések

Biztonság és védelem (AEO S) engedély esetén:

 • Az AEO S engedéllyel rendelkező gazdálkodó csökkentett adattartalmú belépési vagy kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatot nyújthat be a vámhatósághoz, amikor az áruk a Közösség vámhatárán keresztül haladnak, ezáltal is csökkentve az adminisztrációs terhet.
 • Az AEO S engedéllyel rendelkező gazdálkodó jogosult lehet arra, hogy az áruknak a Közösség vámterületére történő megérkezése előtt, a vámhatóság értesítést küldjön arról, hogy a kockázatelemzés alapján további fizikai ellenőrzésre választották ki az árukat, ezáltal tervezhetővé és kiszámíthatóvá válik a vámvizsgálat folyamata és időigénye.
 • Az AEO S engedéllyel rendelkező gazdálkodóknál, a haditechnikai és kettős felhasználású termékek vámeljárás alá vonása esetén a vámhatóság eltekinthet a tételes áruvizsgálattól, illetve egyéb esetekben egyszerűbb típusú áruvizsgálati besorolásba kerülhetnek, mint azok a gazdálkodók, akik nem rendelkeznek AEO engedéllyel.
 • Hasonlóan a „vámjogi egyszerűsítések” típusú tanúsítvány előnyeihez kevesebb fizikai és okmánylapú ellenőrzésre számíthat, prioritást élvez a vámvizsgálat során, továbbá lehetősége van a vámvizsgálat helyszínének megválasztására.
  •  

Kombinált AEO (AEO F) engedély:

Az előbbiekben felsorolt valamennyi előny mellett a „Járulékos előnyök”

 • Csökken a határátlépésre és a vámkezelésre fordított idő, így a kapcsolódó logisztikai költség
 • Lopások és veszteségek csökkenése
 • Kevesebb késedelmes küldemény
 • Jobb kommunikáció a vállalaton belül
 • A dolgozók nagyobb mértékű elkötelezettsége
 • Biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok csökkenése
 • Csökken a beszállítók vizsgálatának költsége
 • Bűncselekmények számának csökkenése
 • Az alkalmazottak jobb azonosítása
 • Jobb kapcsolat a vámhatósággal
 • Jobb kommunikáció az üzleti partnerekkel
 • Jobb hírnév az üzleti életben

Az engedély kölcsönös elismerése:

 • Az USA, Japán, Svájc és Norvégia esetében aláírt kölcsönös elismerés
 • Kína esetében előrehaladott tárgyalások!
aeo_rolunk (2)
MIÉRT SZERZŐDJÖN  VELÜNK?

A kérelmek előkészítése és megszerzése bonyolult folyamat.

Cégünk nyújtotta be Magyarország és egyben Közép-Kelet Európa első AEO kérelmét 2008-01-02.-án, így a Pannon Air Cargo Kft. kapta meg a 2004 óta csatlakozott tagállamok közül az első AEO engedélyt (akkor még tanúsítványt).

Az azóta eltelt időszakban olyan nagy számú engedélykérelmet nyújtottunk be megbízóink érdekében, mely példa nélküli a hazai piacon. Az általunk benyújtott és elbírált kérelmek kivétel nélkül kiadott engedélyben (korábban tanúsítványban) részesültek. A közel kétévtizedre visszatekintő tapasztalataink alapján kidolgoztuk azt a koplex szolgáltatást, melynek alkalmazásával Megbízóink válláról teljes mértékben levesszük az AEO egedély megszerzésének terhét, mindezt a ma elérhető legrövidebb időn belül.

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az országban elsőszámú szolgáltatóként nyújtjuk partnereink részére azt a tudást, amely garancia egy AEO engedély megszerzésére.

ELBÍRÁLÁS

A kérelem befogadását a jogszabály 5 munkanapban határozza meg abban az esteben ha a befogadáshoz szükséges minden információ a hatóság rendelkezésére áll.
1
Ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a kérelem beérkézését követő harminc napon belül felszólítsa a kérelmezőt hiánypótlásra. E két, látszólag egymásnak ellentmondó rendelkezés eredménye, hogy a befogadási eljárás átlagos időigénye mintegy 25 munkanap.
2
A befogadott kérelmet 120 naptári napon belül kell elbírálni, mely határidő 60 nappal meghosszabbítható.
3
A fentiekből jól érzékelhető, hogy az AEO engedély megszerzésének átlagos időigénye attól számítva, hogy döntés születeik a kérelmező részéről a megszerzésre, közel egy évig tart.
 

Ne hezitáljon tovább, rendelje meg szolgáltatásunkat még ma!

Kapcsolat

Ha szeretné felvenni a kapcsolatot velünk,  kérem töltse ki űrlapunkat.

Hazánk vezető AEO tanácsadója vagyunk, bízza ránk vállalatát és nem fog csalódni.

Kapcsolat